Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strana 18

 

A o Šabatu a svátku řekni toto
Ať tedy Izraelci dbají na den odpočinku a dodržují jej po všechna svá pokolení jako věčnou smlouvu.
To je provždy platné znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech totiž učinil יהוה nebe a zemi, ale sedmého dne odpočinul a oddechl si.“
(Ex 31:16-17)
Mojžíš shromáždil celou pospolitost Izraelců a řekl jim: „יהוה přikázal, abyste dodržovali toto: Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne budete mít slavnost odpočinutí, יהוה svatý den odpočinku; kdo by v ten den dělal nějakou práci, zemře. V den odpočinku nerozděláte oheň v žádném svém obydlí.“
(Ex 35:1-3)
Dbejte na mé dny odpočinku a mějte v úctě mou svatyni. Já jsem יהוה.
(Lv 19.30)
Každý měj v úctě svou matku a svého otce. Dbejte na mé dny odpočinku.
Já jsem יהוה, váš Bůh.
(Lv 19:3)

 

obr_18.jpg